Skip to content Skip to footer
ODM Collections

Liderët në rajon

Që nga fillimi i tij në shkurt 2013,ODM Collection është rritur, evoluar, modernizuar, duke kaluar drejt teknologjive gjithnjë e më të sofistikuara dhe duke përmirësuar modelin e saj të biznesit për t'iu përgjigjur kërkesave të tregut dhe tendencave më të fundit në industrinë e koleksionit në mbarë botën.

Ne kemi zgjeruar biznesin dhe bazën tonë të klientëve dhe partnerëve përtej kufijve të Serbisë, duke marrë gjithmonë parasysh dallimet lokale, nevojat e klientëve, rregulloret ligjore dhe potencialin e përgjithshëm të tregut.

Liderët në rajon

ODMC operon në 6 juridiksione në Ballkanin Perëndimor - Serbi.

ODM Collections është e vetmja firmë “ofrues  gjithëpërfshirës” që operon në të gjashtë juridiksionet e Ballkanit Perëndimor, Serbi, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Aftësia jonë për të njohur nevojat specifike të rajonit dhe efektiviteti ynë i jashtëzakonshëm na kanë ndihmuar të fitojmë pozitën dominuese në tregun e menaxhimit të të arkëtueshmeve. Në vitin 2023 ne planifikojmë të zgjerohemi në Kroaci dhe Slloveni, dhe më pas në Rumani dhe Bullgari, duke kërkuar të bëhemi liderë të tregut në Evropën Juglindore.

Created by Offmars ©

Go To Top